ارتودنسی نامرئی
دکتر حجت درویش پور

ارتودنسی نامرئی با الاینرهای شفاف

ارتودنسی نامرئی با الاینرهای شفاف

۱۲ بهمن ۱۳۹۵ مقالات
الاینرهای شفاف توالی از پلاک های نازک، متحرک، پلاستیکی و شفافی هستند که حرکات تدریجی دندان ها برای رسیدن به موقعیت ایده آل بر روی آن ها برنامه ریزی شده […]
ادامه مطلب