درباره دکتر حجت درویش پور
دکتر حجت درویش پور

دکتر حجت درویش پور متخصص ارتودنسی و درمان ناهنجاری های فک وصورت می باشم. در زمینه ی دانش تخصصی ارتودنسی، در پرتو عنایت ایزدی بهره ای از دو افتخار اختصاصی برده ام: نخست اینکه توفیق داشته ام تا در اولین خانواده ی ایرانی که دو برادر ارتودنتیست به دامان کشورمان داد پرورش یابم.

دوم اینکه قلم چرخ گردون رتبه ممتاز تحصیلی دندانپزشکی عمومی و ارتودنسی تخصصی در قلب تپنده ی آموزش عالی میهن عزیزمان یعنی دانشگاه تهران را بر آخرین کارنامه های تحصیلیم به ثبت رساند. امید دارم بتوانم در سایه توجه حضرت حق، به مدد این دو میراث ارزشمند ذاتی و اکتسابی و همیاری پرسنل کاردان و  ورزیده مان اوج زیبایی لبخندی سالم و انحصاری را میهمانی مانا بر چهره عزیزانی که مزه اعتمادشان، شیرین ترین سرمایه زندگی ام است، بنمایم.