ارتودنسی فانکشنال
دکتر حجت درویش پور

ارتودنسی فانکشنال

ارتودنسی فانکشنال

۵ بهمن ۱۳۹۵ مقالات
دستگاه های ارتودنسی فانکشنال وسایل ارتوپدی هستند که در کودکان در حال رشد، بر روی شکل، اندازه و موقعیت استخوان ها و بافت های نرم صورت بوسیله جابجا نمودن نیروهای […]
ادامه مطلب