ارتودنسی زبانی
دکتر حجت درویش پور

ارتودنسی زبانی

ارتودنسی زبانی

۱۰ بهمن ۱۳۹۵ مقالات
گرچه می توان از دیرباز رد پای کاربرد دستگاه های ارتودنسی زبانی در دندان پزشکی را یافت اما نخستین دستگاه ارتودنسی حقیقی زبانی در اوایل دهه ۱۹۷۰ بوسیله دکتر Craven […]
ادامه مطلب